Information

Indmeldelse og betaling:

For at blive Troldeunge og starte i pasning hos os, skal dit barn være skrevet op på kommunens venteliste som alle andre. Når i får tilbudt en kommunal plads kan i vælge vores private tilbud i stedet for kommunens. I henvender jer til os og vi hjælper med at søge om tilskud fra kommunen. Tilskuddet er nemt at få, det tager ca 1 måned . Såfremt pladsen skal reserveres flere måneder/år før start, betales depositum, svarende til én måneds egenbetaling som sikkerhed. Til gengæld betales ikke egenbetaling første måned. Tilskuddet fra Guldborgsund kommune er 6280 kr for 2021. Jeres egen betaling for 2021  ud over tilskuddet, er 2855 kr pr måned alle årets måneder også ved ferie. Dvs i får udbetalt tilskuddet til jeres konto og derefter overfører i både tilskud og egenbetaling til min konto sidste hverdag i måneden, når i har fået tilskuddet, også selvom vi eller barnet holder ferie, der er lukket eller barnet er sygt. Såfremt der ikke er betalt, er kontrakten ophævet og i kan ikke forvente at få passet jeres barn. Beløbet reguleres årligt efter kommunes priser.

 Andre kommuner: det er også muligt at få passet sit barn her, hvis man bor i Lolland Kommune.

Søskenderabat:

Der ydes søskenderabat – spørg for info

Udmeldelse:

Barnet meldes automatisk ud af pasningsordningen til børnehavetid, og kommunen overtager pasningen, i skal selv skrive barnet op til børnehave.  Meldes barnet ud før børnehaven gælder opsigelsen skriftligt, fra begge sider, med løbende måned+ 1 måneds varsel. Eks: barnet udmeldes 30. Juni – med virkning fra 1. August.

Forsikring:

Dit barn skal være dækket af familiens ansvars/ulykkes forsikring. Vi har i dagplejen ingen erstatningspligt i forbindelse med skader opstået ved: Evt ulykke Bortkomne ejendele Ødelagte ejendele og lignende

Børnehave:

I får tilbudt plads i børnehave efter samme vilkår og regler, som børn optaget i det kommunale system, hvis dit barn er opskrevet på venteliste dertil.

Kommunegrænse:

Det er muligt at få passet dit barn her selvom du bor i en anden kommune, ring og hør nærmere

Vi har 1 fast godkendt vikar, Anne som børnene kender og hun hjælper hvis vi f.eks skal til tandlæge eller er syge mm.

Mål og værdier:

Stimulering, anerkendelse og struktur Styrke selvstændighed og selvværd, vi træner meget motorik med børnene, sprogstimulering ved rim og remser og snak om hverdagens ting samt sang og musik hver dag. Social forståelse, børnene hjælper hinanden, tager hensyn, venter på sin tur og dele glæder og sorger. Yde omsorg, give knus og kram, opmuntre, rose og støtte. Skabe tryghed og genkendelig hverdag.

Brobygning:

Samarbejde med børnehaver inden opstart samt tandlægebesøg samt andre pasningsordninger. Vi har også haft et super samarbejde med plejehjemmet Kildebo og deltager i deres gymnastiktime, 1-2 gange månedligt. ( dog ikke under corona)

 

Åbningstider :

man-tors 7-16.30

fredag fra 7-15.30

Jeg kan dog være fleksibel med tiderne efter aftale.

Vi beder om møde/afhentningstider for en uge frem for at kunne planlægge egen fritid/ kørsel af Freja i skole mm

Sygemelding:

Ring eller sms ved sygdom eller fridag, kontakt mellem 6-21 bedes respekteret. Såfremt barnet kan følge med i alm hverdag, er feberfri og ikke har smitsomme sygdomme, kan barnet komme her. Dvs har man brug for Panodil for at klare dagen skal man blive hjemme. Jeg følger sundhedsstyrelsens regler for sygdom som udleveres ved start. Hvis jeg bliver syg, bruger jeg en af mine 2 faste vikare. Hvis vores datter Freja er syg, informeres i om smitterisiko i huset, og det er jeres valg om jeres børn kommer.

Når vi holder ferie/lukkedage, skal i selv sørge for pasning af jeres barn. Ferie / lukkedage oplyses ved henvendelse